ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΙΝΗ

Το Καστράκι ή αλλιώς η Ακρόπολη της Αρχαίας Ασίνης.

Το Καστράκι ή αλλιώς η Ακρόπολη της Αρχαίας Ασίνης βρίσκεται, δίπλα στο Τολό, σε ένα λόφο ύψους 330 μέτρων. Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά στην Ασίνη γίνεται από τον Όμηρο (Β 560), όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ασίνη, το Άργος, η Τίρυνθα, η Επίδαυρος και άλλες πόλεις της Αργολίδας συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο με μεγάλο αριθμό πλοίων.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει τα απομεινάρια προϊστορικών οικισμών και τμήματα των αρχαίων τειχών, ενώ έχουν ανασκαφεί και μυκηναϊκοί τάφοι. Η κατασκευή των σωζόμενων έως και σήμερα τειχών της Ακρόπολης πιθανολογείται ότι έγινε το 300 π.Χ από τον Βασιλιά της Μακεδονίας, Δημήτριο τον Πολιορκητή. Έχουν δύο εισόδους – πύλες. Η κύρια πύλη βρίσκεται βόρεια, ενώ η δευτερεύουσα ανατολικά. Τα τείχη δέχτηκαν επισκευή τόσο κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, όσο και κατά τη διάρκεια της Β’ Ενετοκρατίας, ενώ κατά την ιταλική κατοχή, έγιναν στην Ακρόπολη οχυρωματικές κατασκευές.

TOP